Център за работа с деца Дева

Детето ви е в сигурни ръце

Subscribe to Център за работа с деца Дева

В центъра за работа с деца Дева заниманията по руски език, както и по другите езици са съобразени с възрастта на децата. Повечето материали и важни особености са поднесени в достъпен за децата вид с картинки и под формата на игра. Раучават се руски песни и приказки.