Център за работа с деца Дева

Детето ви е в сигурни ръце

Subscribe to Център за работа с деца Дева

Център за работа с деца „ДЕВА“ организира подготвителни курсове по руски език за:

- външно оценяване (IV, V, VI и VII кл);
- матура (XII кл.);
- Кандидат-студентски изпити;
- възможност за подготовка за изпита за получаване на международен сертификат за владеене на праговото равнище по руски език (B1-B2).

Центъра предлага също:

- упражнения и задачи, съобразени с темите и граматиката в учебната програма (IV-XII кл.);
- тестови задачи за проверка на слушането и четенето с разбиране на лексиката и граматиката, които проверяват и оценяват уменията на учениците.

В работата си с желаещите в Центъра се прилага индивидуален подход с помощта на подходящи материали за проверка и контрол на постигнатите резултати.