Център за работа с деца Дева

Детето ви е в сигурни ръце

Subscribe to Център за работа с деца Дева

Центъра за работа с деца „Дева“ организира подготовка на кандидат-гимназисти (V, VI и VII кл.) по математика. Oбучението се извършва по програмата на МОН за конкурсен изпит. Работи се по създадени от преподавателите на Центъра материали, които учениците получават преди всяко занятие.

Програмата включва:

Затвърдяване на правилата за изчисление;

трайно усвояване на учебния материал за съответната година;

развитие на логическа мисъл;

решаване на много и разнообразни задачи и тестове.

Табло за работа с числата 1-20

Табло за работа с числата 1-20

Заниманията по математика в центъра за развитие на децата Дева са изцяло съобразени с новите образователни стандарти и учебници. Преподавателите от центъра поддържат пряка веъзка с учителите на децата и следят какво се преподава за да се наблегнае на по-трудните за усвояване задачи. Няма дете с ненаписано домашно за училище и без да е упражнило предадените знания. Стените в центъра за деца са окичени с множество материали във вид на картинки и децата могат да запомнят визуално най-важните неща. Read the rest of this entry »