Център за работа с деца Дева

Детето ви е в сигурни ръце

Subscribe to Център за работа с деца Дева

Центъра за работа с деца „Дева“ организира подготовка на кандидат-гимназисти (V, VI и VII кл.) по математика. Oбучението се извършва по програмата на МОН за конкурсен изпит. Работи се по създадени от преподавателите на Центъра материали, които учениците получават преди всяко занятие.

Програмата включва:

Затвърдяване на правилата за изчисление;

трайно усвояване на учебния материал за съответната година;

развитие на логическа мисъл;

решаване на много и разнообразни задачи и тестове.

Центъра за работа с деца „Дева“ организира подготовка на кандидат-гимназисти (V, VI и VII кл.) по български език и литература. Oбучението се извършва по програмата на МОН за конкурсен изпит. Работи се по създадени от преподавателите на Центъра материали, които учениците получават преди всяко занятие.

Учебната програма включва:

пробни тестове по български език и литература;

изграждане на умения за писане на трансформиращ преразказ;

литературно-теоретични знания;

усъвършенстване на правописната, езиковата и пунктуационната култура;

редактиране на ученически текстове;

работа с различни речници и помагала.