Център за работа с деца Дева

Детето ви е в сигурни ръце

Subscribe to Център за работа с деца Дева
Табло за работа с числата 1-20

Табло за работа с числата 1-20

Заниманията по математика в центъра за развитие на децата Дева са изцяло съобразени с новите образователни стандарти и учебници. Преподавателите от центъра поддържат пряка веъзка с учителите на децата и следят какво се преподава за да се наблегнае на по-трудните за усвояване задачи. Няма дете с ненаписано домашно за училище и без да е упражнило предадените знания. Стените в центъра за деца са окичени с множество материали във вид на картинки и децата могат да запомнят визуално най-важните неща.

047

050

Add A Comment